Karakter Wanita Islam

by - Sunday, July 21, 2013


Karakter ini merupakan hiasan utama terbentuknya masyarakat islam dan tertegaknya sistem islam dimuka bumi serta menjadi tiang penyangga peradaban dunia. Kesepuluh karakter itu adalah:

Salimul Aqidah, Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik.

Sahihul Ibadah, Benar Ibadahnya menurut Al-uran dan As-Sunnah serta terhindar dari segala bid'ah yang dapat menyesatkan.

Matinul Khuluq, Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah keperibadian yang menawan dan dapat menyakinkan kepaa semua orang bahawa islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahman Lil-'Alamin).

Qawiyul Jismi, Kuat Fikirannya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/ anugerah dari Allah S.W.T.

Musaqaful Fikri, Luas Wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menerima berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya.

Qadirun 'alal Kasbi, Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mahu bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala keperluan hidupnya.

Mujahidun Linafsihi, Bersungguh-sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat meningkatkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga menimbulkan kebaikan pada dirinya ataupun orang lain.

Harisun 'ala waqtihi, Kecekapan dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya seorang yang pantang membuang waktu untuk melakukan kebaikan, walau sedetikpun. Kerana waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan diperanggungjawabkan dihadapan Allah S.W.T.

Munazham Fi Syu'unihi, Teratur dalam urusannya hingga menjadikan kehidupannya sempurna dalam segala hal yang menjadi tanggungjawab dan amanahnya. Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan cara yang baik.

Nafi'un Li Ghairihi, Bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan diperlukan. Kewujudannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain.


Mudah-mudahan dengan sepuluh karakter yang dikemukakan di atas menjadikan kita lebih bermotivasi diri untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita. Amin.

You May Also Like

0 comments

recent posts